FI-P Centrală termică pe peleţi şi lemne

 • Funcţionare automată pe peleţi.Prin îndepărtarea arzătorului de peleţi poate funcţiona pe lemn, cărbune, cocs, brichete din rumeguş, deşeuri de lemn.
 • Sistem complet format din cazan FI-MIXT, arzător peleţi, sneck alimentare şi rezervor peleţi (850 litri sau 1800 litri).
 • Toata gama este dotată cu serpentină de răcire pentru siguranţă.
 • Corp cazan unic pe piaţă, special construit din elemente de ţeavă de oţel deosebit de rezistentă durată de viaţă 25 de ani.
 • Gama de puteri cuprinsă între 186 şi 755 KW.
 • Garanţie 6 ani pentru corp cazan iar pentru restul cazanului, arzător, buncăr 3 ani şi componente 2 ani.

Generalităţi

 • cazane de oţel din elemente-cadre, tip FI-P, cu soluţie constructivă de tip perete membrană, cu focar presurizat destinată producerii de apă caldă pentru instalaţii de încălzire, sunt echipate cu arzătoare automate pe peleţi şi cu grătare plane pentru arderea în strat a combustibilului solid
 • din punct de vedere constructiv corpurile de cazan FI-P sunt de tip monobloc, acvatubular, secţional, realizate din “N” elemente din țeavă 60 x 3.6 mm respectiv 76 x 3.6 mm care se asamblează cu colectoare comune de intrare şi ieşire a apei calde, fixate între ele cu platbande de 4 mm din tablă neagră sudate continuu
 • cazanul are un focar de tip cameră și două circuite convective de gaze de ardere în care sunt prevăzuţi turbionatori în zig-zag
 • instalația de cazan FI-P este compusă din două subansamble cvasi-independente:
  – arzător automat pe peleți cu sistem alimentare
  – corp cazan FI-MIXT
 • construcţia lor permite utilizarea în două variante de funcţionare:
  – funcţionare automată fiind dotate cu arzătoare automate pe peleţi şi sistem alimentare
  – funcţionare cu alimentare manuală utilizând în procesul de ardere combustibili solizi (lemne, cărbune, cocs, brichete rumeguş, deşeuri lemnoase)
 • cazanul este dotat cu protecţie supraîncălzire (toată gama de puteri)
 • echipament certificat după standardul SR EN 303-5 marcat cu etichetă CE
 • cazanul se încadrează în clasa cea mai bună pentru eficienţă şi emisii poluante, fiind destinat pentru încălzirea clădirilor şi producerea apei calde menajere
 • pachetul standard cuprinde panoul de comandă, arzătorul pe peleţi, sistemul de alimentare cu peleţi format din șnec transportor şi rezervor peleţi

Avantaje

 • autonomie sporită datorită volumului mare al buncărului, pornire-oprire automată
 • randament ridicat până la 90%
 • funcţionare ecologică şi mai economică decât sistemele pe combustibil lichid, electric sau gaz
 • control total asupra arderii asemanător centralelor cu funcţionare pe combustibil gazos fiind posibil reglajul exact al temperaturii dorite
 • se poate utiliza cu funcţionare automată pe peleţi şi cu alimentare manuală pe orice combustibil solid
 • cazanul FI-MIXT din componenţa sistemului dispune de un focar spaţios şi usă de încărcare mare care permite utilizarea buştenilor de dimensiuni mari în cazul funcţionării pe lemn iar corpul cazanului unic pe piaţă, special construit din elemente de ţeavă de oţel deosebit de rezistentă durată de viaţă 25 de ani
 • siguranţă în exploatare a sistemului cazan – alimentator indiferent de condiţii:
  – elementele de automatizare cuprinse de panoul de comandă al cazanului şi al arzătorului pe peleţi permit funcţionarea cazanului fără necesitatea supravegherii permanente, prin oprirea şi pornirea arzătorului (de către termostatul de comandă) în momentul atingerii temperaturii de termostatare. Termostatul de siguranță condiţionează oprirea cazanului la atingerea temperaturii de 95°C, în cazul în care termostatul de reglaj nu a funcţionat
  – protecţie contra supraîncălzirii în cazul funcţionării cu alimentare manuală pe combustibil solid, compus dintr-un schimbător de siguranţă imersat complet în camera de agent termic primar şi supapă termică, care permite răcirea cazanului, folosind apă rece de alimentare de la reţea. Acest sistem se declanșează la atingerea temperaturii de 95 – 98 °C, prin intermediul supapei termice cu comandă termostatică. Este de remarcat faptul ca acest sistem protejează cazanul şi în cazul întreruperilor accidentale de curent electric

Recomandări

 • în cazul existenţei reţelei de apă curentă se poate instala varianta de montaj cu vas de expansiune închis, supapă de siguranţă şi supapă termică racordată la serpentina de răcire
 • utilizarea unor echipamente de tip hidrofor condiţionează montarea obligatorie a unui vas de expansiune deschis şi supapă de siguranţă
 • standard, cazanul FI-MIXT din componenta sistemului are racordul returului în dreapta-fată, iar cel al turului central-spate, la comandă se pot fabrica şi alte configuraţii funcţie de ce permite locul unde se va monta
 • alimentare electrică monofazată

Date tehnice

Acest site folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu utilizarea acestora. Mai multe info..